Organizator

E-BIULETYN
Podatki i Rachunkowość
nr 121
    Szanowni Państwo! Począwszy od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb podatku od towarów i usług (JPK_VAT). Plik ten wysyłają już duże prze...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Finanse Publiczne
nr 71
Szanowni Państwo!   Niewątpliwie wydarzeniem w świecie finansów publicznych było zawetowanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Prezydent miał  wątpliwości, czy proponowany w niej tryb odwołania bąd...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Prawo Pracy i HR
nr 15
Szanowni Państwo! Jest to piętnaste, wrześniowe wydanie bezpłatnego Biuletynu BDO Prawo Pracy i HR, który ukazuje się w wersji elektronicznej. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service wynika, że Polacy pracują coraz dłużej – śred...

w najnowszym numerze