Organizator

E-BIULETYN
Podatki i Rachunkowość
nr 117
    Szanowni Państwo! Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w swoim raporcie dotyczącym egzekucji administracyjnej, że rosną wymagalne zaległości podatkowe. Na koniec 2016 r. wynosiły one 68,9 mld zł – w 2015 r. było to 5...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Finanse Publiczne
nr 70
Szanowni Państwo!   W majowym biuletynie zwracamy m.in. uwagę na sprawozdawczość budżetową jednostek samorządowych po centralizacji VAT. Omawiamy tematykę związaną ze sporządzaniem sprawozdania Rb-30S dotyczącego wykonania planów finansowyc...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Prawo Pracy i HR
nr 13
Szanowni Państwo! Jest to trzynaste, majowe wydanie bezpłatnego Biuletynu BDO Prawo Pracy i HR, który ukazuje się w wersji elektronicznej. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w kwietniu 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodze...

w najnowszym numerze