Organizator

E-BIULETYN
Podatki i Rachunkowość
nr 116
    Szanowni Państwo! Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi inwestycyjnej i dokonywać jednorazowo, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 000 zł, odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Finanse Publiczne
nr 70
Szanowni Państwo!   W majowym biuletynie zwracamy m.in. uwagę na sprawozdawczość budżetową jednostek samorządowych po centralizacji VAT. Omawiamy tematykę związaną ze sporządzaniem sprawozdania Rb-30S dotyczącego wykonania planów finansowyc...

w najnowszym numerze
E-BIULETYN
Prawo Pracy i HR
nr 13
Szanowni Państwo! Jest to trzynaste, majowe wydanie bezpłatnego Biuletynu BDO Prawo Pracy i HR, który ukazuje się w wersji elektronicznej. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w kwietniu 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodze...

w najnowszym numerze