Jesteś tutaj:  Start

Doradztwo podatkowe

Departament Doradztwa Podatkowego BDO świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego
w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od towarów i usług, międzynarodowego prawa podatkowego oraz opłat i podatków lokalnych, a także prawa dewizowego i celnego.

Nasze usługi mogą być realizowane w różnych formach. Bieżące doradztwo podatkowe może mieć formę: osobistych i telefonicznych rozmów z Klientem oraz korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto sporządzamy opinie prawno-podatkowe dotyczące wskazanych przez Klienta zagadnień oraz dokonujemy analizy umów zawieranych przez klientów wskazując potencjalne ryzyka podatkowe związane z zawarciem i realizacją danych kontraktów.

Na zlecenie przeprowadzamy przeglądy oraz badania podatkowe, m.in. typu due diligence we wskazanych przez klienta zakresach. Pomagamy efektywnie rozliczać transakcje zwolnione
i niepodlegające VAT oraz transakcje zawierane z kontrahentami zagranicznymi z Unii Europejskiej
i pozostałych państw.

Zajmujemy się również międzynarodowym planowaniem podatkowym i transakcjami  transgranicznymi uwzględniając przepisy wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi państwami.

Służymy także poradą i pomocą w procesie emisji publicznej – IPO świadcząc usługi doradztwa prawno-podatkowego przy przygotowaniu prospektu emisyjnego i opracowaniu efektywnej podatkowo struktury grupy dla celów IPO.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy zespół specjalistów, którego wiedza i profesjonalizm gwarantują jakość świadczonych usług.

 

Zakres usług doradztwa podatkowego oferowanych przez Departament Doradztwa Podatkowego.

Bieżące doradztwo podatkowe - usługi typu hot-line (on-going tax services):

 • Doradztwo telefoniczne,
 • Doradztwo za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • Indywidualne spotkania z klientem

Opinie podatkowe:

 • Sporządzenie formalnych opinii prawno podatkowych
 • Analizy podatkowe wybranych zagadnień

Analizy i interpretacje:

 • Analizy umów handlowych
 • Określenie ryzyk podatkowych związanych z kontraktami handlowymi

Przeglądy oraz badania podatkowe:

 • Przeglądy podatkowe:

  1. high spot review,
 • 2. tax compliance review of selected risk areas,
  3. tax audit,
  4. due diligence
 • Przeglądy w zakresie cen transferowych - Transfer Pricing audits

Efektywne rozliczenie podatku VAT:

 • Rozliczenie WNT / WDT
 • Eksport / import
 • Transakcje zwolnione / niepodlegające opodatkowaniu VAT

Rozliczenie podatków dochodowych (CIT / PIT) oraz podatków majątkowych:

 • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Rozliczenie obowiązków płatnika
 • Składki na ZUS
 • Podatek u źródła (WHT)

 
 
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY