Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne

BDO Finanse Publiczne nr 1 (73) 2018

Od Redakcji
Szanowni Państwo!  


Minister Finansów poinformował w lutym jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,  wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2018 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Szacuje się, że wśród miast na prawach powiatu najwyższe dochody z PIT uzyska Warszawa – ok. 5,408 mld zł, a w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o prognozowane kwoty znalazły się jeszcze: Kraków – 1,518 mld zł, Wrocław – 1,246 mld zł, Poznań – 1,050 mld zł, Łódź – 1,030 mld zł, Gdańsk – 821,067 mln zł, Szczecin – 554 mln zł, Katowice – 526 mln zł, Lublin – 463 mln zł i Bydgoszcz – 457 mln zł. 
W 2018 roku wysokość udziału gmin we wpływach z PIT wynosi 37,98 proc.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek terytorialnego, dochodami podatkowymi są łączne dochody z tytułu podatków: od nieruchomości; rolnego; od środków transportowych; od czynności cywilnoprawnych; podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, a także z tytułu wpływów z opłaty skarbowej i eksploatacyjnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do dochodów, które jst może osiągnąć, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W Biuletynie wskazujemy tradycyjnie rozwiązania nie tylko problemów dotyczących budżetu i danin publicznych, ale także omawiamy tematykę związaną z dotacjami dla jst, kontrolą finansów samorządowych, prawem pracy, unijnym wsparciem, orzecznictwem, zamówieniami publicznymi, funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych.

W tym numerze poruszamy kwestie dotyczące:

Zapraszam do lektury i bezpłatnej subskrypcji biuletynu!
Redaktor prowadzący
Sławomir WachARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY