Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne / BDO Finanse Publiczne nr 11 (49) 2011 / Jednostki finansów publicznych / Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych

BDO Finanse Publiczne nr 11 (49) 2011

A   A   A

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych

(Autor: Ewelina Mazur, Źródło: Ekspert Budżetowy)

W dniu 29.9.2011 r. zostało podpisane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, gwarantujące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych. Szczegóły poniżej.

 

Rozporządzenie to stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 151 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

 

Wzrost wysokości stawek minimalnego wynagrodzenia

 

Przedmiotowe rozporządzenie zawiera regulacje, które wskazują na lata 2013-2015 coroczny wzrost o 9,14% wysokości stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Dzięki tej zmianie już w 2015 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej będą o 30% wyższe w stosunku do 2012 r.

Podkreślenia wymaga fakt, że minimalne stawki wynagrodzenia zostały również podwyższone w 2012 r., co jest konsekwencją rozporządzenia Rady Ministrów z 13.9.2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. Nr 192, poz. 1141), które ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 500 zł. Dzięki temu zachowane zostaną dotychczasowe relacje minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego do minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Wskazania wymaga, że w § 9, dotyczącym sposobu obliczania wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe, ustalono maksymalne stawki wynagrodzenia za godzinę obliczeniową, odpowiadającą 45 minutom. Dotychczas stawki te były ustalone na poziomie zarówno minimalnym, jak i maksymalnym. Wskazane rozwiązanie uelastyczni wysokość stawek, co umożliwi rektorowi uczelni publicznej ich kształtowanie w zależności od sytuacji finansowej uczelni.

 

Nauczycielom akademickim jest również przyznawane dodatkowe wynagrodzenie m.in. za udział w pracach komisji rekrutacyjnej, gdzie będzie im przysługiwało, jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji, w wysokości do 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Natomiast za kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi będzie im przysługiwało jednorazowo w danym roku akademickim dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości do 65% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

Podkreślenia wymaga to, że wszelkie skutki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych w 2012 r. zostaną pokryte w ramach środków własnych uczelni i innych zainteresowanych podmiotów. Natomiast wzrost wynagrodzeń w latach 2013-2015 finansowany będzie ze środków pochodzących z budżetu państwa. Po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie 1.1.2012 r.Ewelina Mazur  
<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać bezpłatne biuletyny i najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

NASI PARTNERZY