Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne / BDO Finanse Publiczne nr 4 (72) 2017 / Budżet / Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanych terenów zielonych

BDO Finanse Publiczne nr 4 (72) 2017

A   A   A

Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanych terenów zielonych

(Autor: Jarosław Jurga, Źródło: C.H. Beck)

Pytanie:
Po przeprowadzonej kontroli naszej jednostki przez jednostkę nadrzędną wykryto nieprawidłowość polegającą na braku wydzielenia w ewidencji księgowej gruntów i budynków. W celu eliminacji nieprawidłowości dokonano przekazania wydzielenia gruntów. W decyzji wyszczególnione zostały tereny zielone. Jak w ewidencji księgowej ująć taki rodzaj środków trwałych?

 

Odpowiedź

Ujęcie operacji gospodarczej związanej z otrzymaniem od jednostki nadrzędnej terenów zielonych będzie determinowane przez precyzyjne ustalenie przedmiotu operacji gospodarczej. Pojęcie terenów zielonych w aspekcie księgowym nie jest jednoznacznie określone. Identyfikacja przedmiotu opisanej operacji gospodarczej sprowadzać się będzie do przyporządkowania aktywa do odpowiedniej grupy KŚT.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na objaśnienia załącznika Nr 3 do KŚTR, zgodnie z którym w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie. Opisane elementy wchodzące w skład obiektów pomocniczych nie są jednak tożsame z charakterem pojęcia terenów zielonych.

W przypadku terenów zielonych odpowiednią klasyfikacją KŚTR jest rodzaj 034 „Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”, w którego skład wchodzą niezajęte pod budynki:

  1. tereny ośrodków wypoczynkowych, placów zabaw dziecięcych, plaż, urządzonych parków, skwerów, zieleńców (poza pasami ulic),
  2. tereny o charakterze zabytkowym: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody itp.,
  3. tereny sportowe: stadiony i boiska sportowe, skocznie narciarskie, strzelnice sportowe, kąpieliska itp.,
  4. tereny spełniające funkcje rozrywkowe – wesołe miasteczka, lunaparki,
  5. tereny ogrodów zoologicznych i botanicznych,
  6. tereny zieleni nieurządzonej, które nie są zaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

Potwierdzeniem takiego sposobu klasyfikacji i ujęcia w grupie 0 „Grunty” obiektów stanowiących tereny zielone są interpretacje podatkowe. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17.9.2014 r. (IPTPB3/423-193/14-6/GG, Legalis), udzielona na zapytanie dotyczące amortyzowania wydatków związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół budynku administracyjnego, za podstawową jednostkę ewidencji w KŚTR określa pojedynczy element majątku trwałego, spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim np. budynek, maszyna lub grunt.

Warto przypomnieć, że zgodnie z KŚTR do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp.

W przypadku terenów zielonych zasadne wydaje się sklasyfikowanie przejętego środka trwałego do rodzaju 034 „Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”. Zgodnie z art. 16c PDOPrU amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, tym samym sklasyfikowanie terenów zielonych w grupie 0 „Grunty” będzie skutkowało brakiem konieczności amortyzowania tak przyjętego do ewidencji księgowej środka trwałego.

Uwaga: artykuł pochodzi z książki Wydawnictwa C.H. Beck „Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych”, wydanej w 2017 r. Więcej na temat tej książki piszemy w dziale Dobre książki" tego Biuletynu.
https://www.ksiegarnia.beck.pl/16774-majatek-trwaly-w-jednostkach-finansow-publicznych-pawel-barnikJarosław Jurga

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY