Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Finanse Publiczne / BDO Finanse Publiczne nr 5 (55) 2012 / Przepisy prawne i orzecznictwo / Komisje rewizyjne

BDO Finanse Publiczne nr 5 (55) 2012

A   A   A

Komisje rewizyjne

(Źródło: RIO w Opolu)

 

Komunikat dotyczący opiniowania wniosków komisji rewizyjnych zamieściła RIO w Opolu.

W informacji tej przypomina się, że zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.

 

W komunikacie tym zauważa się również, że komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.  Składy orzekające wydają opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinie w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku komisji rewizyjnej lub uchwały organu stanowiącego j.s.t.

 

Więcej na stronie RIO w Opolu: http://www.rio.opole.pl/


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY