Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (58) 2012 / Rachunkowość w praktyce / Rozliczenie szkolenia pracownika

BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (58) 2012

A   A   A

Rozliczenie szkolenia pracownika

(Autor: Łukasz Zarzycki, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

 

Pytanie

 

Spółka z o.o. wysłała pracownika na szkolenie finansowane w ramach programu unijnego. Pracownik otrzymał polecenie wyjazdu służbowego, na podstawie którego spółka zwraca mu koszty dojazdu na szkolenie samochodem prywatnym, które zostały rozliczone zgodnie z ewidencją przebiegu pojazdu. Firma szkoleniowa zwraca także koszty dojazdu na szkolenie. Wystawiliśmy na firmę szkoleniową notę księgową tytułem zwrotu kosztów dojazdu pracownika na szkolenie.

Czy rozliczenie delegacji przez pracownika należy zaksięgować w koszty działalności firmy, a notę księgową ująć po przychodach?

Czy ww. dokumenty należy zaksięgować przez konto rozliczeniowe – pozostałe rozrachunki (z pominięciem kosztów i przychodów firmy)?

 

Odpowiedź

 

Powyższe zdarzenia należy ująć w następujący sposób:

 1. Zaksięgowanie kosztu przejazdu samochodem prywatnym przez pracownika jednostki:
  Wn
  konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne
  Ma
  konto 234 Inne rozrachunki z pracownikami.

Refundacja kosztów podróży pracownika jest niewątpliwie przychodem jednostki, który jednak jest związany pośrednio z jej podstawową działalnością. Tego rodzaju przychody ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych. W związku z tym, że koszt podróży pracownika jest ściśle związany z tym przychodem, jednostka powinna taki koszt zaprezentować w pozostałych kosztach operacyjnych.

 

 1. Zaksięgowanie wystawionej noty obciążeniowej do firmy szkoleniowej:
  Wn
  konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi
  Ma
  konto 845 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 2. Wpłata pieniężna na rachunek bankowy jednostki z tytułu wystawionej noty:
  Wn
  konto 131 Bieżący rachunek bankowy
  Ma
  konto 201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi
  oraz
  Wn
  konto 845 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Ma
  konto 764 Inne pozostałe przychody operacyjne.

 

Zasada ostrożnej wyceny wyrażona w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – nakłada na jednostkę obowiązek uwzględnienia wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych. W związku z tym, noty obciążeniowe wystawione do firmy szkoleniowej, a zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych powinno się ująć na kontach przychodów przyszłych okresów zachowując tym samym wspomnianą zasadę ostrożności, a także współmierności – zob. art. 41, 6, 7 u.o.r. Dopiero w momencie uznania rachunku bankowego jednostka ten niewątpliwy przychód będzie mogła zaprezentować w pozostałych przychodach operacyjnych.

 

Uzasadnienie

 

Przedstawione rozwiązanie spełnia kryteria nałożone przez ustawę o rachunkowości, mianowicie zasadę ostrożnej wyceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 u.o.r., nakazującą jednostce ujęcie wyłącznie niewątpliwych pozostałych przychodów operacyjnych oraz wszystkich poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych, a także zasadę zakazu kompensat, wyrażoną w art. 7 ust. 3 u.o.r., wprowadzającą zasadę, iż wartość poszczególnych przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju przychodów i kosztów związanych z nimi.

 

Księgowanie tylko na kontach rozrachunkowych z pominięcie kont wynikowych narusza zasadę zakazu kompensat, a w przypadku nieotrzymania przez jednostkę środków pieniężnych z refundacji kosztu podróży pracownika także zasadę ostrożnej wyceny.

Księgowanie noty obciążeniowej bezpośrednio na konta wynikowe w przypadku nieotrzymania zapłaty narusza wspomnianą zasadę ostrożnej wyceny.Łukasz Zarzycki

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY