Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 12 (74) 2013 / VAT i akcyza / Ewidencja sprzedaży w kasie rejestrującej

BDO Podatki i Rachunkowość nr 12 (74) 2013

A   A   A

Ewidencja sprzedaży w kasie rejestrującej

(Autor: dr Adam Bartosiewicz, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

 

Pytanie

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji oczywistych pomyłek oraz ewidencji korekt dla kas rejestrujących, mam następujące pytanie: dokonałam sprzedaży usługi budowlanej dla osoby fizycznej i wystawiłam fakturę. Niestety zapomniałam wystawić paragon do tej czynności (kontrahent otrzymał oryginał faktury). Paragon został „nabity” dwa dni później. Czy muszę, a jeśli tak, to w jakiej ewidencji mam ten fakt wykazać: w ewidencji oczywistych pomyłek czy w ewidencji korekt?

 

Odpowiedź

W przypadku przedstawionym w pytaniu wystarczające jest zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie. Nie trzeba jej ujmować ani w ewidencji oczywistych pomyłek, ani w ewidencji uznanych reklamacji. Nie jest to bowiem żadna z sytuacji, która skutkowałaby koniecznością ujęcia czynności w tych właśnie ewidencjach.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Szczegółowe warunki prowadzenia ewidencji w kasach rejestrujących są określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) - dalej r.k.r.

 

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 3 i 4 r.k.r. nie ewidencjonuje się (w kasie) zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej dane określone w r.k.r.

W sytuacji opisanej w pytaniu – kiedy to sprzedaż w kasie ujęto dwa dni po terminie (po wykonaniu usługi) nie mamy do czynienia ze zwrotem towaru, ani z uznaniem reklamacji. Nie ma więc podstaw do ujmowania tego zdarzenia w ewidencji, o której mowa.

 

Z kolei z przepisu § 3 ust. 5 i 6 r.k.r. wynika, że w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  1. błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);
  2. krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

W powyższym przypadku podatnik ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

 

W opisywanej w pytaniu sytuacji jednak również nie mamy do czynienia z „oczywistą pomyłką w ewidencji". Początkowo w ewidencji prowadzonej w kasie był brak pewnej transakcji. Nie jest to jednak „oczywista pomyłka w ewidencji". Nie ma więc obowiązku ujmowania powyższego zdarzenia także w ewidencji oczywistych pomyłek.dr Adam Bartosiewicz

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY