Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 4 (66) 2013 / VAT i akcyza / Nieuregulowana faktura a VAT

BDO Podatki i Rachunkowość nr 4 (66) 2013

A   A   A

Nieuregulowana faktura a VAT

(Autor: Marek Jurek, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

Czy od 2013 r. faktura, która nie jest zapłacona w ustawowym terminie i zostanie wyksięgowana w danym miesiącu z kosztów podatkowych, nie powinna się również znaleźć w deklaracji VAT i nie powinien być odliczony podatek z takiej faktury w miesiącu wyksięgowania faktury z kosztów?

 

Odpowiedź

Na gruncie VAT brak jest regulacji, które zobowiązywały podatnika do skorygowania odliczonego podatku w sytuacji braku zapłaty za fakturę zawierającą ten podatek.

Uzasadnienie

 

Zgodnie z główną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje m.in. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. W przypadku otrzymania faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi (art. 86 ust. 12 u.p.t.u.).

 

Z dniem 1 stycznia 2014 r. – na podstawie zapisów art. 1 pkt 38 lit. c ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 35), dalej u.z. – przepis art. 86 ust. 10 u.p.t.u. będzie miał nowe brzmienie. Począwszy od 1 stycznia 2014 r. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego wynika m.in. z faktur, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

 

Wprowadzone 1 stycznia 2013 r. zmiany do u.p.t.u. oraz zmiany, które mają obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. nie przewidują regulacji odpowiadających tym, które od początku br. obowiązują na gruncie podatku dochodowego. Oznacza to, że na gruncie VAT brak regulacji, które zobowiązywały podatnika do skorygowania odliczonego podatku w sytuacji braku zapłaty za fakturę zawierającą ten podatek.Marek Jurek

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY