Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (118) 2017 / Podatki na co dzień / Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (118) 2017

A   A   A

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

(Autor: Marcin Górski, Natalia Antoszczuk, Źródło: Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi)

W dniu 26 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych, dotyczące wykorzystywania tych grup do agresywnej optymalizacji w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

 

Przedmiotowe ostrzeżenie dotyczyło w szczególności transakcji o wartości wielu miliardów złotych w skali kraju, w których spółki dokonywały zbycia kluczowych składników majątku bezpośrednio, po czym cały dochód ze sprzedaży przekazywały jako darowiznę do spółki powiązanej. Transakcji towarzyszyły dodatkowe operacje polegające na wymianie udziałów, utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (PGK) i zbyciu udziałów otrzymanych z tej wymiany, skutkujące rozwiązaniem nowo utworzonej PGK. W rezultacie tych operacji, dokonanych w krótkich odstępach czasu, dochody zrealizowane na sprzedaży wskazanego majątku nie zostały opodatkowane CIT.
Resort finansów celem zobrazowania schematu optymalizacyjnego przedstawił poniższą ilustrację działania:

 

Pierwszy etap przygotowawczy obejmował zmianę struktury udziałowej poprzez wprowadzenie do niej spółki B w drodze wymiany udziałów: Spółka B otrzymała od spółki holdingowej (Udziałowca) udziały w spółce A (aport udziałów), w zamian za co spółka B podniosła swój kapitał i wydała do podmiotu zagranicznego swoje udziały, których wartość odpowiada wartości majątku spółki A (którego głównym składnikiem jest np. centrum handlowe).


Drugi etap obejmował utworzenie PGK przez Spółkę A oraz Spółkę B jako spółkę dominującą.

 

Trzeci etap obejmował (a) sprzedaż majątku Spółki A na rzecz innego podmiotu połączony z (b) zobowiązaniem do dokonania darowizny na rzecz spółki B środków uzyskanych przez Spółkę A ze sprzedaży. Darowizna pomniejszała dochód ze sprzedaży dokonanej przez Spółkę A, w związku z czym spółka ta nie była efektywnie opodatkowana z tego tytułu. W rezultacie sprzedaży majątku oraz darowizny Spółka A wyzbywała się całego majątku i stawała się „spółką pustą".

Etap czwarty polegał zaś na zbyciu przez Spółkę B udziałów w spółce A do innego podmiotu (Spółka C). Jako że na ten moment Spółka A była spółką pustą, Spółka B dokonywała sprzedaży udziałów w Spółce A za bardzo niską cenę. Biorąc pod uwagę wysoki koszt nabycia udziałów w Spółce A w przeszłości (wynikające z wymiany udziałów na etapie pierwszym, gdy Spółka A dysponowała znacznym majątkiem), Spółka B realizowała dużą stratę na zbyciu udziałów Spółki A, która konsumowała przychód Spółki B wynikający z darowizny otrzymanej od Spółki A. W efekcie Spółka B, mimo otrzymania darowizny, nie podlegała opodatkowaniu; opodatkowaniu nie podlegała także Spółka A.

Minister finansów w opublikowanym ostrzeżeniu podkreślił przede wszystkim sztuczny charakter zaprezentowanego schematu oraz podporządkowanie go celowi, jakim jest osiągnięcie nienależnej korzyści podatkowej w postaci uniknięcia opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży składników majątku przez Spółkę A, który był następnie przekazany do Spółki B w drodze darowizny, co stanowi obejście obowiązujących przepisów podatkowych.

W praktyce bardzo często podmioty nadużywają optymalizacji podatkowej w ramach podatkowych grup kapitałowych poprzez przenoszenie składników majątkowych pomiędzy podmiotami w sposób neutralny podatkowo. W szczególności była tu wykorzystywana regulacja prawna sprowadzająca się do tego, że darowizny pomiędzy członkami podatkowej grupy kapitałowej stanowiły koszty uzyskania przychodu oraz do możliwości wystąpienia przez dany podmiot z podatkowej grupy kapitałowej.

Warto zwrócić uwagę, iż założenia przedmiotowego ostrzeżenia pokrywają się z proponowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami do ustawy o CIT. Chodzi tutaj przede wszystkim o regulacje eliminujące możliwość zakwalifikowania darowizn dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową do kosztów uzyskania przychodów oraz przewidujące utratę statusu podatkowej grupy podatkowej z mocą od dnia zarejestrowania podatkowej grupy kapitałowej. Projekt przedmiotowej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 12 lipca 2017 roku, zaś aktualnie znajduje się na etapie opiniowania.Marcin Górski, Natalia Antoszczuk

 

Marcin Górski jest adwokatem, doradcą podatkowym, partnerem w spółce Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp. p.

Natalia Antoszczuk jest prawnikiem w Kancelarii Górski Grzyb Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp. p., aplikantką adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY