Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (118) 2017 / Podatki na co dzień / Rozliczanie kosztów pośrednich

BDO Podatki i Rachunkowość nr 8 (118) 2017

A   A   A

Rozliczanie kosztów pośrednich

(Źródło: BDO)

W projekcie dużej nowelizacji ustaw podatkowych z 6 lipca 2017 r., która ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, proponuje się jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów z momentem jego księgowego rozliczenia.

 

Zgodnie z tym projektem, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów będzie uważany dzień, na który zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), dany koszt obciąża wynik finansowy tej jednostki, w tym poprzez dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W uzasadnieniu zmian zwraca się uwagę na to, że taki zapis pozwoli usunąć wątpliwości interpretacyjne dotyczące rozliczania kosztów pośrednich, które to wątpliwości były przyczyną zarówno niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, jak też orzecznictwa organów podatkowych. Stwarzało to problemy przedsiębiorcom w prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej.

Planowana zmiana przepisów dotyczy również m.in. kosztów uzyskania przychodów przy zbywaniu wierzytelności, w tym poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki. W myśl uzasadnienia projektu, za przychód uznawać się będzie cenę uzyskaną z odpłatnego zbycia wierzytelności (w tym jej wartość określoną w umowie, na podstawie której wnoszona jest ona do spółki), a w sytuacji, gdy wierzytelność ta uprzednio w całości lub w części została odpisana jako nieściągalna lub umorzona i zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, przychodem będzie ww. cena powiększona o wysokość tych kosztów uzyskania przychodów.

S.W.


<< powrót
BIULETYNY BDO

Finanse publiczne
Podatki i rachunkowość
Spółki giełdowe
Rewizja Finansowa
Prawo Pracy i HR

 

ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY