Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Podatki i Rachunkowość / BDO Podatki i Rachunkowość nr 10 (120) 2017 / Rachunkowość w praktyce / Jednorazowe odpisy amortyzacyjne wybranych środków trwałych dla celów bilansowych

BDO Podatki i Rachunkowość nr 10 (120) 2017

A   A   A

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne wybranych środków trwałych dla celów bilansowych

(Autor: Waldemar Gos, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

Pytanie
Kwestia dotyczy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla celów bilansowych w oparciu o próg istotności i możliwości zastosowania uproszczeń. W praktyce istotność (tzw. próg istotności) wyraża się jako określony procent sumy bilansowej lub wyniku działalności gospodarczej brutto albo kapitałów własnych bądź przychodów ze sprzedaży. Ustalając poziom istotności można przyjąć następujące kryteria, np.: 0,5-1% sumy bilansowej lub 5-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, lub 1-2% kapitałów własnych, lub 0,5-1% przychodów ze sprzedaży. Każdy z tych wskaźników wynosi w jednostce od 150.000 zł do 460.000 zł.
Czy w oparciu o art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości (u.o.r.) firma może zapisać w polityce rachunkowości, że dopuszcza jednorazowe odpisy amortyzacyjne wybranych środków trwałych dla celów bilansowych, których suma w roku nie przekroczy łącznej wartości 100.000 zł, określonej w przepisach podatkowych?

 

Odpowiedź

 

Niniejsze pytanie nie jest przypadkowe, wynika z regulacji prawa podatkowego, gdyż w Dz.U. z 28.07.2017 r. pod pozycją 1448 została opublikowana ustawa z 7.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza nową ulgę dla przedsiębiorców w postaci szybszej możliwości amortyzacji wybranych środków trwałych.

Zasada istotności, określona w art. 4 ust. 4 i 4a, art. 8 ust. 1 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, ma charakter pragmatyczny. Celem tej zasady powinno być obniżenie kosztów prowadzenia rachunkowości, na przykład dotyczących eliminacji rozbieżności między przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami podatkowymi. Należy podkreślić, że warunkiem stosowania uproszczeń jest niezniekształcanie sprawozdania finansowego, tak aby uproszczenia pojedyncze lub łączne nie wprowadziły w błąd użytkowania informacji.

Oczywiście w praktyce zasada istotności nie jest jednoznaczna, a wymienione w pytaniu progi istotności są progami zwyczajowymi. W związku z tym jednostka powinna odpowiedzieć na pytanie, czy 100.000 zł istotnie wpłynie na wartość środków trwałych prezentowaną w bilansie i wynik finansowy? Z przedstawionych liczb wydaje się, że nie, czyli według mojej opinii może w polityce rachunkowości wprowadzić zapis o jednorazowej amortyzacji wybranych środków trwałych, aby nie zwiększać pracochłonności prowadzenia ksiąg rachunkowych.Waldemar Gos

 

 


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY