Jesteś tutaj:  Start / biuletyn / Prawo Pracy i HR / BDO Prawo Pracy i HR nr 2 (18) 2018 / Czas pracy i podróże służbowe / Sposób rekompensaty nadgodzin przekraczających limit

BDO Prawo Pracy i HR nr 2 (18) 2018

A   A   A

Sposób rekompensaty nadgodzin przekraczających limit

(Autor: Monika Wacikowska, Źródło: BDO)

Za nadgodziny przekraczające limity płacimy zgodnie z ogólnymi zasadami wynagradzania godzin nadliczbowych.

 

Pracownik nie może pracować więcej niż przeciętnie 48 godzin w tygodniu w obowiązującym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że przy planowanej przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy, pracownik nie może pracować więcej niż przeciętnie 8 nadgodzin na tydzień, w okresie rozliczeniowym, w którym jest zatrudniony. Limit ten dotyczy wszystkich godzin nadliczbowych – zarówno tych, które wynikają ze szczególnych potrzeb pracodawcy, jak i będących skutkiem konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Oprócz limitu średniotygodniowego, przepisy ustanawiają dodatkowo roczny limit godzin nadliczbowych w wysokości 150 godzin. Limit ten dotyczy jednakże tylko godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy i może być podniesiony przez pracodawcę (w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy – a w przypadku pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy i nie jest związany postanowieniami układu zbiorowego pracy – w postanowieniach umów o pracę) do wyższego pułapu, nie więcej jednak niż do 416 godzin.

Przekroczenie ww. limitów jest prawnie niedopuszczalne i stanowi wykroczenie pracodawcy zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeśli jednak, z jakichś powodów, doszłoby do ich przekroczenia (jednego, drugiego lub dwóch jednocześnie), pracodawca płaci za godziny nadliczbowe przekraczające ten limit, zgodnie z ogólnymi zasadami – czyli wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50%, jeśli nadgodziny były wynikiem przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub dobowego przedłużonego wymiaru czasu pracy oraz z dodatkiem 100%, jeśli nadgodziny były wynikiem przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy lub przypadały w porze nocnej, niedzielę lub święto wolne dla pracownika od pracy albo pracy w dniu wolnym udzielonym za pracującą niedzielę lub święto.

Należy jednak pamiętać, iż nawet w sytuacji, gdy pracodawca poprawnie zrekompensuje pracę nadliczbową przekraczającą obowiązujące ww. limity, nie zmienia to faktu popełnienia wykroczenia polegającego na samym przekroczeniu limitu. To samo dotyczy sytuacji, gdyby pracodawca za nadgodziny przekraczające limity wypłacał pracownikom wyższe wartości niż to wynika z powszechnie obowiązujących przepisów (np. 200% dodatki) lub wypłacał dodatkowo premie czy nagrody. Sam fakt przekroczenia limitów stanowi bowiem wykroczenie pracodawcy, które jest zagrożone wspomnianą wyżej karą grzywny.

 

Podstawa prawna: art. 1511 § 1 i § 3-4, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy.

 Monika Wacikowska

prawnik z wieloletnim doświadczeniem, właściciel firmy doradczej JUSTICARE KANCELARIA PRAWA PRACY zajmującej się doradztwem w zakresie prawa pracy, w tym również branżowym – dotyczącym m.in. pracowników szkół i przedszkoli, kierowców, pracowników podmiotów leczniczych, pracowników instytucji kultury, pracowników samorządowych, pracowników urzędów państwowych itd., były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy – ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy, w tym również czasu pracy w służbie zdrowia.
Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla podmiotów mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy. Prowadzi m.in. szkolenia dla BDO.
Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz autorem książek, m.in.: „Czas pracy w podmiotach leczniczych”, „Czas pracy. Praktyczne rozwiązywanie problemów dotyczących planowania i rozliczania czasu pracy”, „Czas pracy – planowanie, rozliczanie, dokumentacja, przykłady”, „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.


<< powrót
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
wyszukiwarka zaawansowana
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

NASI PARTNERZY